Hierarchické úložiště

Z vysokofrekvenčního úložiště data načtete opravdu rychle, jeho cena je ale velmi vysoká. Firma, která spravuje data v řádech desítek až stovek terabytů, si takovou investici nemůže dovolit. Jejím cílem je ukládat data tak, aby přístup k nim byl rychlý, ale i efektivně po ekonomické stránce

Řešením jsou takzvané hierarchické archivy, které fungují na dvou základních principech. Jednotlivá úložiště hierarchického systému mají rozdílné rychlosti a data se na ně ukládají dle stanovených pravidel tak, aby dlouhodobé zálohy dat, ke kterým se nepřistupuje příliš často, byly uložené na pomalejších vrstvách. A platí to samozřejmě i naopak. 

Pokud následně systém vyhodnotí, že dochází k opakovanému použití konkrétních dat, tedy že tato data mají prioritu, přesune je do vyšší, rychlejší vrstvy. 

Pokud je hierarchické úložiště (Hierarchical Storage Management) správně implementované na zálohovacích platformách (např. IBM Spectrum Protect) uživatel ani nepozná, kterou z vrstev používá, provoz úložiště je efektivní a ekonomický, data jsou bezpečně uložená a používání celého systému je maximálně jednoduché.  

Ukládejte svá data chytře a levně - zvolte hierarchické řešení a nás jako partnery při jeho realizaci.