O nás

DPDC meating

Společnost byla založena v roce 2014 se zaměřením na bezpečnostně-kritické systémy a budování vyspělých datových center.

Svoji pozici na trhu opírá o vysoce kvalifikované služby s cílem dosažení maximální efektivity IT investic, zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a administrátorské kontroly zákaznických řešení.

Díky této orientaci poskytuje DPDC úspěšně svoje know-how velkým institucím ve finančním, energetickém, výrobním i veřejném sektoru.

Se zkušenostmi s budováním a správou technologických center velkých poskytovatelů cloud služeb tvoří oblíbenou část aktivit DPDC budování privátních in-house cloudů s využitím privátního HW ve vlastní lokalitě subjektu – ovšem na principech, technologiích a licencích využívaných v datových centrech cloud providerů. Takto postavené IT nabízí výhody bezpečnosti a privátnosti vlastních datových center a zároveň výhody, které přináší flexibilita služby veřejných cloudů (Pay as You Go, Disaster recovery, Standby infrastruktura apod.). DPDC investuje také do vývoje vlastních produktů. DPDC vCube je obchodní označení pro hyper-konvergovanou IT infrastrukturu, která těží ze synergické kombinace HW a SW pro virtualizaci serverů, sítě, storage a desktopů, prostředků pro řízení bezpečnosti přístupu k informačním zdrojům a datům, antivirové ochrany a zálohování/archivaci včetně unikátního řešení pro off-site zálohy - DPDC Protection Virtual Tape Library.