O nás

Data Protection Delivery Center, s. r. o., je technologickou IT společností, dodávající svá řešení významným subjektům energetického sektoru, úřadům státní správy, finančním institucím. Díky modularitě řešení umožňuje pokrýt požadavky širokého spektra firem, od klientů malé a střední velikosti až po rozsáhlé podniky. Bezpečnost dat je prioritní službou, v jejímž rámci jsou požadovaná data zabezpečena zálohovacími nástroji s využitím nejmodernějších technologií, je snížena náročnost zálohovacího procesu a zajištěna spolehlivá a rychlá obnova ze záloh a archivů. Součástí služby DPDC Protection je ochrana dat na serverech i koncových stanicích. Nasazení probíhá rychle, profesionálně a neklade velké nároky na lidské zdroje zákazníka.

Potenciální rizika zcizení nebo zneužití informací ze strany uživatelů se redukují použitím virtualizačních systémů, které zároveň snižují poruchovost a pracnost správy a usnadňují licenční politiku. Implementace virtuálních pracovních stanic, kterou nabízíme pod obchodním názvem DPDC RapidPC, je i ekologickou investicí zmenšující spotřebu energie jednotlivých pracovních stanic i serverů. Správu uživatelských oprávnění a řízení přístupu k informacím, známé v IT světě jako Identity a Access management, sdružujeme v řešení DPDC Identity. Kromě klasické formy dodávky licencí, služeb a hardwaru poskytujeme často dodávky formou „software jako služba“. Licence softwaru, veškeré dodavatelské služby implementace, údržby, rozvoje a někdy i hardwaru jsou pak zahrnuty v měsíčním servisním paušálu. Tato forma je našimi zákazníky oblíbená pro spolehlivost výsledného provozu a nákladovou transparentnost.

IT oddělení mají pomáhat své firmě k dosažení profitu a nemají ji zatěžovat nadbytečnými náklady. DPDC použitím sofistikovaných řešení, detailním a optimalizovaným nastavením procesů a díky správně zvoleným systémům přispívá k jejich ekonomickému provozu. Žádný zákazník není dost malý na to, aby neměl sto procent naší pozornosti, žádný klient pro nás není natolik velký, abychom nedokázali komplexně vyřešit jeho IT požadavky. V Data Protection Delivery Center definujeme naši činnost jako pomáhající profesi a za využití know-how a získaných zkušeností děláme IT život jednodušší a svět dat bezpečnější.

„V DPDC zajišťujeme, aby byla podniková data v bezpečí, usnadňujeme práci systémovým administrátorům a zjednodušujeme správu uživatelských účtů a softwarových licencí,“

představuje Ing. Petr Klabeneš, jednatel společnosti Data Protection Delivery Center, klíčové uzly činnosti firmy.