Virtualizace datových úložišť

Správa je jednodušší, data dostupnější a provoz méně náročný. Díky virtualizaci datových úložišť můžete zefektivnit ukládání dat. Virtuální datové uložiště není závislé na konkrétním hardware a díky sloučení více různorodých storage systémů do jednoho celku je správa výrazně jednodušší.

Kromě toho díky virtuálnímu datovému úložišti výrazně roste dostupnost uložených informací. K datům mají uživatelé přístup odkudkoli a kdykoli. To klasické fyzické úložiště s pevně danou kapacitou alokovanou ke konkrétním účelům neumožňuje.

Nadto virtuální úložiště zabezpečuje definování časových plánů pro snapshoty, rozšiřuje možnosti replikace a migrace dat, chrání data před nepovolenými přístupy a umožňuje měnit velikost datových svazků podle požadavků jednotlivých serverů. 

Proměňte své datové centrum ve virtuální prostor a zefektivněte správu a využití vašich datových úložišť.